Slesvig By: Seværdigheder og historie i toppen af Tyskland

Slesvig By (Schleswig på tysk) ligger smukt placeret langs den nordlige bred af indfjorden, Slien. Den hyggelige by deler navn med det gamle hertugdømme, og området – som var dansk indtil 1864 – byder på mange spændende historier, storslåede bygningsværker og dejlig natur. Til trods for sin beskedne størrelse kan du nemt tilbringe nogle skønne dage i Slesvig By og se nærmere på områdets seværdigheder.

Det danske islæt fornægter sig ikke i området nær Slesvig. Her kan du både opleve danernes fæstningsværk Dannevirke, den danske vikingeby Hedeby og det smukke slot Gottorp, der har været residens for den danske konge.

Med sine 25.000 indbyggere, er Slesvig By bestemt ikke nogen metropol. Alligevel finder du mange dejlige oplevelser i selve byen og i dens opland. Det kan f.eks. anbefales at gå en tur gennem den hyggelige handelsgade, Stadtweg, der er omdannet til gågade. Her findes et rigt butiksliv og flere gode caféer. Mod vest bliver Stadtweg til gaden Lollfuß, hvor der desuden findes mange spændende specialbutikker – bl.a. med LP’er, modeljernbane, lædervarer og meget mere.

Det er nemt at overskue den hyggelige bykerne, og kommer du hertil i bil, kan du nemt komme rundt til oplevelserne, der ligger lidt længere væk.

I denne korte rejseguide finder du inspiration til de bedste seværdigheder, oplevelser og restauranter i Slesvig By og omegn. Rigtig god tur!Booking.com

Seværdigheder i Slesvig By – de 6 bedste oplevelser

1. Gottorp Slot (Schloss Gottorf)

[Slot + Museum + Park]

En del af de spændende museum rummer flot kirkekunst fra middelalderen. Foto: Benjamin Munk Olsen

Omkranset af voldgrave og flankeret af en storslået barokhave kunne placeringen ikke være smukkere. Det majestætiske Gottorp Slot har både været hjemsted for de Slesvig-Holstenske hertuger og for den danske konge. I dag huser bygningerne et imponerende museum, hvis samlinger tæller kunst, brugsgenstande, arkæologiske fund og meget, meget mere.

Som navn kendes Gottorp helt tilbage fra 1161 – den tidligste borg tjente som residens for Slesvigs bisper, og lå placeret nord for byen. Under Valdemar den Store (1157-1184) blev denne borg revet ned, og i stedet opført på en lille ø i bunden af indfjorden Slien.

Allerede i 1260 fik hertugen af Slesvig ejerskab over det nye Gottorp, og gennem de næste århundreder blev slottet udvidet og ombygget af flere omgange.

Kongelig residens og hertugens indflydelse

Slottets vestfløj i renæssancestil blev opført i 1530 af den danske konge, Frederik 1. Gottorp var kommet i den danske krones besiddelse under Christian 1. i 1459, og hans søn endte med at tilbringe megen tid på det store slot – i en periode regerede Frederik 1. endda hele Danmark herfra.

Den person, som har sat det største aftryk på Gottorp Slot, må siges at være den Slesvig-Holstenske hertug Frederik 3. af Gottorp (1597-1659). Hertugen fik gjort Gottorp til et kulturelt centrum med et enestående bibliotek og et overdådigt kunstkammer.

Det var også Frederik 3. af Gottorp, der tog initiativ til anlæggelsen af den store barokhave (Nyværk) nord for slotssøen. Haven blev tegnet af Johannes Clodius, som var en af datidens mest anerkendte havearkitekter.

Omkring 1700 gennemgik Gottorp Slot en større restaurering, og slottets sydfløj fik sin nuværende barokfacade med det markante centraltårn. Nogle år senere – i 1713 – kom Gottorp atter under den danske krone, men selvom slottet fandt anvendelse som bolig for en gren af fysteslægten Hessen-Kassel, faldt bygningerne gradvist i forfald.

Siden afslutningen af 2. Verdenskrig har slottet gennemgået en omfattende restaurering, og huser i dag et omfattende museum.

Museets samlinger

Gottorp Slot er en af de største seværdigheder i området, og man kan nemt få en hel dag til at gå med at udforske slottets overdådige sale og de mange udstillinger. Du kan med fordel starte i den store gotiske sal med spændende kirkekunst fra middelalderen. Herefter kommer du rundt i alle slottets afkroge, hvor møbler, malerier og brugskunst giver et spændende indblik i livet på slottet.

Blandt højdepunkterne er hjortesalen – en flot renæssancehal med enorme hvælvinger og jagtmalerier, det veludstyrede slotskøkken og slotskapellet – det eneste rum, hvor den originale indretning fra 1590-93 er bevaret.

Tag også et kig på den flotte kunstsamling af primært hollandske og tyske værker fra 1600-tallet, danske guldaldermalerier fra 1800-tallet og tysk ekspressionisme fra 1900-tallet.

Udstillingen af Nydambåden

Til venstre for slottet findes en utrolig flot maritim udstilling. Hovedværket er naturligvis Nydambåden – en bred klinkbygget egetræsbåd, hvis udviklingstrin siges at ligge mellem den syede plankebåd fra Hjortspring og de egentlige vikingeskibe.

Båden stammer fra omkring år 320 e. Kr. og blev fundet den 18. august 1863 i Nydam Mose i det østlige Sønderjylland. Nydambåden vejer tre tons, er 23 meter lang og 3,5 meter bred.

Som afslutning på besøget, kan du med fordel gå en tur gennem den skønne barokhave. Haven afspejler mange af 1600-tallets tendenser, og blev efter en gennemgående restaurering genindviet af Prinsesse Benedikte og den slesvig-holstenske ministerpræsident Peter Harry Carstensen i 2007.

I slotsbygningen – til højre for hovedindgangen – findes en hyggelig café / restaurant, hvor man passende kan tage en frokost- eller kaffepause.

I sommerperioden er slottet åbent tirsdag til fredag 10:00-17:00, lørdag og søndag 10:00-18:00. I vinterperioden tirsdag til fredag 10:00-16:00, lørdag og søndag 10:00-18:00.

Transport: Buslinje 1 eller 8 til Oberlandesgericht.

2. Sejltur på Slien

[Natur + Afslapning]

Den tovingede hævebro ved Kappel er blandt seværdighederne p Slien. Foto: Nikon-2110 fra Pixabay 

Er vejret godt, er en sejltur på Slien en fantastisk oplevelse. Fra forår til efterår sejles der ture på indfjorden Slien (Schlei på tysk) med afgang fra Slesvig. Her kan man nyde de skønne, grønne omgivelser på begge sider af fjorden og ikke mindst trafikken af sejlskibe og motorbåde i sommerperioden. Området omkring Slien har siden 2008 haft status af naturpark.

Ved Schleihallenbrücke nær Gottorp Slot ligger turbådene fra Schleischifffart Anton Bischoff til kaj. Herfra tilbydes to faste ruter: En til landsbyen Ulsnæs og en hele vejen til Sliens udmunding syd for Flensborg Fjord via landsbyerne Kappel og Masholm. Det er muligt at blive ombord på hele turen, eller stå af i en af de hyggelige byer.

Ved Mysunde kan man opleve Sliens smalleste punkt, Mysunde snævring, hvor en lille færgeforbindelse giver mulighed for at krydse vandet. I dette område findes flere gode vandreruter. Ved Kappel kan man opleve den tovingede dobbelte hævebro, som giver støre skibe mulighed for at sejle ind i fjorden.

Det er muligt at købe kolde og varme drikkevarer samt kage eller en mad med kartoffelsalat ombord på båden.

Du kan se afgangstider og priser her.

3. Hedeby (Haithabu)

[Vikingeby + Museum]

Det er en fornøjelse at besøge de genopførte vikingehuse i Hedeby og komme helt tæt på historien. Foto: Frauke Riether fra Pixabay 

Kom med på en fascinerende rejse tilbage i tiden. Lidt udenfor Slesvig By finder man resterne af Hedeby, som i Vikingetiden udviklede sig til at være Nordens største og vigtigste handelsby. I dag kan man besøge de rekonstruerede vikingehuse, og gå på opdagelse på det spændende museum. Et besøg i Vikingebyen Hedeby er oplagt for både børn og voksne.

Hedebys historie går tilbage til omkring år 800, hvor de første af byens huse blev opført. Det er efter al sandsynlighed den danske Kong Godfred, som skal have æren for byens senere storhed. Ifølge De frankiske Rigsannaler valgte kongen nemlig at tvangsflytte købmænd hertil fra Østersøbyen Reric (nær nutidens Wismar).

En driftig handelsby

At Hedeby kunne udvikle sig til Nordens største handelsby skyldes også den strategiske placering. Byen lå lige netop hvor datidens vigtigste færdselsårer (Hærvej og vandruterne via Ejderen, Trenen og Slien) mødtes. Her blev bl.a. handlet med klæder, keramik, salt og vin samt krydderier og andre eksotiske varer.

Udover handlen blev byen også hjemsted for en lang række håndværkere som snedkere, tømrere, pottemagere og bådebyggere. Alle har de efterladt sig spor, som arkæologerne senere har kunnet benytte til at tegne det spændende billede af en driftig handels- og arbejdsby. Fundet af en glassmelteovn vidner også om fremstillingen af glasperler.

Hedeby blev befæstet med en 1,3 km lang og op til 10 meter høj halvkredsvold, som var forbundet til de ældste dele af Dannevirke. Selve havnen var også godt beskyttet af en pælespærring, og havde på et tidspunkt anløbsbroer på op til 60 meter. I havnebassinet er der fundet rester af flere interessante skibe.

Trods sine forsvarsværker, blev Hedeby angrebet og ødelagt gentagne gange, og i 1050 lykkedes det for norske Harald Hårderåde at brænde byen ned til grunden. I stedet for at genopbygge Hedeby, valgte indbyggerne herefter at flytte til den nuværende by, Slesvig, hvor de nye, dybtgående skibe, kunne lægge til.

Vikingemuseet i Hedeby

På vikingemuseet i Hedeby (Wikinger Museum Haithabu) får du en spændende introduktion til datidens håndværk, handel og byggestil samt til indbyggernes dagligdag, religion og madkultur. De flotte udstillingsbygninger er opført med inspiration fra datiden skibskonstruktion, og rummer en lang række historiske fund.

Du kan bl.a. se nærmere på Hedebyklokken – nordens ældst bevarede kirkeklokke fra omkring 950, de originale runesten fra Hedeby samt vraget af et delvist udbrændt, kongeligt langskib, som blev fundet ved Hedebys havn i 1953.

På den historiske boplads kan du komme helt tæt på historien, når du træder ind i de rekonstruerede vikingehuse. Her kan du nyde det smukke håndværk, og lære mere om vikingernes liv. Området er også fuldt af gamle nytte- og kulturplanter, som allerede i vikingetiden var hjemmehørende i Hedeby.

Åbent sommer (april til oktober): Dagligt 9:00-17:00. Vinter (november til marts): Tirsdag til søndag: 10:00-16:00 (Vikingehusene er lukket i vinterperioden).

Transport: Buslinje 1635, 1645 eller 4810 til Hedeby / Haithabu.

4. Dannevirke

[Fæstningsværk + Museum]

Rester af Valdemarsmuren. Foto: Benjamin Munk Olsen

Ved fæstningsværket Dannevirke (også stavet Danevirke) kan du for alvor opleve historiens vingesus. Det enorme voldanlæg blev anlagt for at beskytte den jyske halvø mod fjender, og strakte sig ca. 30 km på tværs af Jylland – fra Hedeby ved fjorden Slien til marsklandet i vest.

I dag står det historiske anlæg som nordens største fortidsminde, har siden 2018 været optaget på UNESCOs liste over Verdenskulturarv (sammen med Hedeby).

De ældste dele af Dannevirke menes at være blevet anlagt omkring år 500. Voldene blev siden udbygget og ændret indtil 1200-tallet, hvorefter de mistede deres funktion. De tidligste volde var ca. to meter høje og 12 meter brede, men under Harald Blåtand blev hovedvolden udbygget til en højde på fem meter og en bredde på 20 meter.

Den sidste store udbygning skete under Valdemar 1. og hans to sønner – Knud 6. og Valdemar 2. Sejr. Her blev hovedvolden bl.a. befæstet med Valdemarsmuren – det første store teglstensbyggeri i Danmark. Rester af Valdemarsmuren kan stadig opleves i dag.

Under de slesvigske krige blev Dannevirke atter taget i brug. I begyndelsen af 1864 bestod den renoverede fæstning af 27 skanser og en bemanding på 38.000 soldater. Vinterens vejr gav imidlertid de preussiske styrker mulighed for at krydse de frosne vandløb udenom voldene, og General de Meza besluttede derfor at trække hæren tilbage til stillingen ved Dybbøl. Resten er – som man siger – historie.

Dannevirke i dag og Danevirke Museum

I dag er op mod 80 procent af Dannevirkes jordvolde bevaret, selvom de med tiden er sunket betragteligt siden anlæggelse. De oprindelige volde var således både højere og stejlere end dem, man i dag kan opleve i Sydslesvig. En enkelt af skanserne fra krigen i 1864 (Skanse 14), blev genopbygget i 2001, og kan i dag bestiges nær Danevirke Museum.

Danevirke Museum blev oprettet i 1990, og ligger i landsbyen Dannevirke på det sted, hvor fæstningen skæres af Hærvejen. Museets lille men ganske glimrende udstilling fokuserer på Dannevirkes historie fra vikingetiden til nutiden, og rummer også en udstilling om det danske mindretal i Sydslesvig. Nær museet kan man betragte Hovedvolden med Valdemarsmuren samt den rekonstruerede skanse fra 1864.

Når du har oplevet museet og det historisk voldanlæg, kan du med fordel besøge den hyggelige kro, Rothenkrug, som ligger ud til landevejen. Her serveres klassiske tyske retter og naturligvis en velskænket fadøl.

Museets åbningstider varierer efter sæson. Du kan se de aktuelle åbningstider på museets hjemmeside her.

Transport: Museet ligger ca. 8,5 km fra centrum af Slesvig By. Tag buslinje 8 herfra til Dannewerk.

5. Fiskerkvarteret Holm

[Bydel]

Den hyggelige bydel Holm, med den fine kirke er bestemt værd at besøge. Foto: Frauke Feind fra Pixabay

Der hersker en helt speciel stemning i fiskerkvarteret, Holm. Med sine små huse, smalle brostensbelagte gader og ikoniske lilleput-kirke er bydelen en af de mest interessante og mest fotograferede seværdigheder i Slesvig By.

Den idylliske bydel var indtil 1933 omkranset af vand – Slien i syd og mindre vandløb i nord, øst og vest. Bydelens navn refererer til denne lille ø / holm, og adgangen til vandet har ligeledes spillet en helt central rolle for områdets erhvervsdrivende. Kvarterets indbyggere har nemlig traditionelt set være fiskere, og alle huse blev anlagt ned til vandet, for at opnå de bedste arbejdsbetingelser.

Fiskerlejets historie går helt tilbage til det 11. århundrede, hvor de første fiskerhuse blev opført. Bydelens fiskere havde i lange perioder helt særligt rettigheder – bl.a. havde de som de eneste ret til at fiske på Slien mellem Arnæs og Slesvig. Dette privilegie blev underskrevet af Kong Christian 1. i det såkaldte ’Sli-brev’ i 1480.

Det er utroligt hyggeligt at gå gennem det gamle fiskerkvarter. Arkitekturen og atmosfæren er ganske speciel. Husenes smalle og lave facader, bittesmå blomsterbede og historiske gadelamper, skiller sig ud fra de øvrige bebyggelser.

Det samme gør bydelens geografiske midtpunkt – den lille hvidkalkede kirke fra 1876 med den stemningsfulde kirkegård. Alle byhusenes facader vender ind mod dette midtpunkt, som er smukt omkranset af træer.

Ved indgangen til Holm er der indrettet et lille museum med information om kvarterets historie. Læs mere om Holm Museum her. På den modsatte side af den lille fiskerbydel kan du se Sankt Hans Kloster og den hyggelige klosterhave.

Transport: Buslinje 2 til Holm.

6. Slesvig Domkirke (Schleswiger Dom)

[Kirke]

Slesvig Domkirke er sammen med Gottorp Slot blandt byens mest storslåede bygningsværker. Domkirkens 112 meter høje tårn kan ses langvejs fra, hvilket gør kirken til et fremragende pejlemærke, når du skal finde rundt i byen. Inde i kirken venter også flere interessante genstande.

Kirkens historie går helt tilbage til det 11. århundrede, og det menes, at den blev grundlagt omkring år 1030. Først var stilen romansk, men gennem en række ombygninger mellem 1200 og 1500, tog kirken form som en treskibet katedral i gotisk stil.

Blandt domkirkens højdepunkter finder man det imponerende Bordesholmalter. Det smukke træalter er 6,5 meter højt og 7 meter bredt, og blev udført på billedskæreren Hans Brüggemanns værksted mellem 1514 og 1521.

Oprindeligt blev alteret opstillet i Bordesholm Klosterkirke, men i 1666 blev det flyttet her til Slesvig Domkirke. Det imponerende træskærerarbejde gør alteret til en unik oplevelse, som i 2006 blev medtaget i den danske Kulturkanon.

Det er også muligt at opleve Kong Frederik 1.s sarkofag, udført i marmor, kalksten og alabast. Sarkofagen blev skabt mellem 1551 og 1555, og anses som et hovedværk inden for nederlandsk renæssance i Nordeuropa.

Sarkofagens udsmykning viser den hvilende konge med hænderne løftet til bøn. Frederik 1. er dog ikke stedt til hvile her i sarkofagen, men i domkirkens gravkapel. Han er dermed en af ganske få danske konger, som ikke er gravsat i Roskilde Domkirke.

Kirken er åbent dagligt: 9:00-17:00 (maj til september) og 10:00-16:00 (oktober til april).

Restauranter i Slesvig By – de bedste spisesteder

1. Patio

[Lollfuss 3]

Patio er absolut stedet at spise, når man er i Slesvig. De stemningsfulde lokaler – og hyggelige gårdhave i sommerperioden – bliver hurtigt fyldt op med både turister og lokale. Spisekortet er en god blanding af klassiske tyske retter blandet med lige så klassiske italienske retter. Her serveres også en glimrende steak. Selvom her kan være travlt, føler man sig meget velkommen, og maden smager fremragende. Til de mest tørstige gæster serveres en meter øl – 12 glas Flensbuger Pils på en lang planke.

2. Restaurant im Wikingturm

[Wikingeck 5]

Da det markante højhus, Wikingturm, blev opført i 1970’erne, var lokalbefolkningen mildest talt skeptisk. Nu har de fleste efterhånden accepteret det 85 meter høje, ottekantede tårn. På øverste etage finder man Restaurant im Wikingturm, som byder på klassisk tysk mad samt forskellige fiskeretter. Maden er fin, men det er i særdeleshed udsigten, man skal komme for. Udsigten over Slien, Gottorp Slot og Slesvig By er fantastisk. Der kan være gode penge at spare ved at vælge dagens menu.

3. Puri Puri

[Lollfuss 96c]

Blandt hyggelige specialbutikker, barer og caféer i gaden Lollfuss finder man den indisk/pakistanske restaurant Puri Puri. Har du brug for en pause fra det tyske køkken byder Puri Puri på et fremragende møde med det orientalske. Menukortet tæller flere velsmagende vegetarretter, men lamme-puri-puri er også et fornemt valg. De indiske retter er tilpasset de lokale gæster, så forvent ikke at blive blæst bagover af krydderier. Til gengæld er her hyggeligt og personalet er meget imødekommende.

Hoteller i Slesvig By – de bedste overnatningssteder

Der findes flere skønne hoteller i og omkring Slesvig, og nedefor finder du to forslag til gode overnatningssteder i den nordtyske by. Du kan også se en oversigt over alle hoteller i Slesvig hos Booking.com her.Booking.com

1. Hotel Hohenzollern

[Moltkestr. 41]

Hotel Hohenzollern er et oplagt udgangspunkt for at udforske de bedste seværdigheder og attraktioner i Slesvig og omegn. Der er gode parkeringsmuligheder lige bag hotellet, og efter få minutters gang står du på byens gågade med hyggelige butikker og caféliv. Værelserne på Hotel Hohenzollern er ikke luksuriøse, men her er rent og pænt, og der findes alt, hvad du skal bruge under dit ophold. Her findes desuden restaurant på stedet, og der serveres en basal morgenmad. Søger du et udmærket mellemklasse hotel, så er Hotel Hohenzollern er fornuftigt valg. Læs mere om hotellet her.

2. Ringhotel Waldschlößchen

[Kolonnenweg 152]

Ringhotel Waldschlößchen ligger lidt udenfor Slesvigs centrum, i skønne og rolige omgivelser. Her kan du rigtig slappe af, og nyde hotellers indbydende spa-afdeling. Her findes foruden swimmingpool en udendørs russisk sauna, et udvalg af dampbade, saunaer samt klassisk spabad. Værelserne er pæne og stilfuldt indrettet, og morgenmadsbuffeten er glimrende. Er du i bil kommer du nemt rundt til de mest oplagte seværdigheder i Slesvig eller ud i den skønne natur. Fra hotellet er der ca. to km til Gottorp Slot og ca. tre km til centrum af Slesvig. Læs mere om hotellet her.

Sådan kommer du til Slesvig By

Der er blot 40 km til Slesvig By fra den dansk/tyske grænse, og det er afgjort nemmest at komme til Slesvig med bil. Motorvejen sydpå går næsten lige forbi byen, så det kræver blot en kort afstikker for at opleve de spændende seværdigheder i Slesvig.

Det er naturligvis også muligt at komme til Slesvig By med tog og bus, men vær opmærksom på, at banegården ligger et stykke fra centrum.

Tog til Slesvig By

Det er hurtigt og nemt at komme med toget til Slesvig – du skal blot skifte tog i Flensborg. Turen fra Flensborg til Slesvig By tager 23 minutter. Til gengæld ligger banegården i Slesvig et stykke fra centrum – der er næsten tre km at gå. Det kan derfor anbefales at tage en bus (Buslinje 1) fra banegården til busterminalen, som til gengæld ligger meget centralt placeret.

Kommer du til Slesvig med tog er der dog ikke langt til vikingebyen, Hedeby. Ønsker du at besøge det spændende museum i Hedeby, kan du derfor med fordel gøre det i forbindelse med ankomst eller afrejse.

Bus til Slesvig By

Skal du fra Flensborg til Slesvig By kan du med fordel tage en bus. Bussen er noget langsommere end toget, men da togstationerne i både Flensborg og Slesvig ligger et stykke fra midtbyen, kan det hurtigt være en fordel med bussen. Der afgår direkte busser fra busterminalen i Flensborg (Flensburg ZOB) til busterminalen i Slesvig. Turen tager ca. 50 minutter.

Sådan kommer du rundt i Slesvig By

Selve Slesvig By er relativt kompakt, og det er muligt at opleve den hyggelige gågade, domkirken og området langs Slien til fods. Når du skal til seværdighederne udenfor bymidten, er det nemmest at være i bil. Der findes dog også et udmærket netværk af bybusser. Busserne kører alle fra Schleswig ZOB – busterminalen nær domkirken. Du kan finde buslinjer og køreplaner her.

Flere oplevelser…

Nordtyskland byder på mange spændende oplevelser, og du kan med fordel besøge nogle af området øvrige småbyer, f.eks. hyggelige Husum, charmerende Friedrichstadt med de smukke kanaler, eller den fornemme hansestad, Lübeck. Herudover kan et stop i maritime Flensborg også anbefales – enten på ud- eller hjemrejsen. Du kan læse mine forslag til de bedste seværdigheder i Flensborg her.

Der er desuden under 40 km fra Slesvig By til Rendsborg, hvor du bl.a. kan opleve Kielerkanalen på nærmeste hold. Det er muligt at sejle en tur på kanalen, som er en af verdens travleste kanaler, men du kan også gå under kanalen via den fine fodgængertunnel eller prøve den specielle hængefærge under Rendsborg Højbro. Du kan se mine forslag til de bedste seværdigheder i Rendsborg her.

Fotokreditering: Artiklens øverste billede (Slesvig – gade i Holm): Ibrahim Rifath fra Unsplash

Share:

Author: Benjamin Munk Olsen

Jeg elsker at udforske nye og spændende rejsemål, og besøge alverdens destinationer – lige fra Vesteuropas populære turistmagneter til Østeuropas hemmelige og ukendte byer. Siden 2020 har jeg skrevet om det hele her på Oplev Europa

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *